About

PRODUSE DOMESTICE / DOMESTIC PRODUCTS

(for English please scroll down)

Scris de: Xandra Popescu
Regia: Ioana Păun

15.11.2014/ 20:30/ WASP

O ingineră filipineză care a venit să lucreze în România ca menajeră joacă rolul principal într-un performance despre muncitoarele domestice imigrante. Piesa este bazată pe o poveste reală și pe investigația intregului sistem de plasare a forței de muncă în România.

„Eu îi sfătuiesc pe toți angajatorii să se poarte cu ele cu o mână de fier în mănușă de catifea.”— extras dintr-un interviu cu directoarea unei agenții de recrutare și plasare personal domestic filipinez.

Într-o țară cunoscută ca exportator al muncii domestică, a angaja ajutoare exotice crește capitalul simbolic al celor care dețin puterea. Precum multe alte filipineze, Joy vine să lucreze în România nevoită să își susțină familia de acasă. Agenția intermediară o plasează ca bonă pentru cei doi copii ai unei familii bogate.

Recunoscătoare că și-a găsit un post bun, ea își depășește uneori îndatoririle și gătește sau curăță în casă. Totul merge bine, până când într-o zi, tatăl familiei începe să o hărțuiască sexual. Când Joy se plânge angajatoarei, în loc să își confrunte soțul, aceasta îi face o propunere ciudată. Curând Joy își va da seama ca că a intrat într-o capcană domestică. Treptat ea devine, sclava familiei.

Această poveste pornește de la un caz real. Adevărata Joy trăiește în București, România. Ea este interpretată de Ynia Lovelina care a trecut ea însăși prin repetate experiențe asemănătoare.

Precum Joy, sute de alți filipinezi din România se luptă cu un sistem care nu recunoaște munca domestică. Și deși plătesc taxe, aceștia nu beneficiază de protecția statului român.

Dar cum rămâne cu munca domestică în familiile obișnuite? În familiile care nu își pot permite să angajeze un lucrător imigrant?

Produse Domestice pornește de la experiențele femeilor imigrante pentru a dezvălui implicațiile muncii domestice plătite și neplătite. Produse Domestice vorbește despre adevăratul preț al muncii domestice. Produse Domestice instigă împotriva sexualizării muncii domestice.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ioana Păun (n. 1984) este regizor. Operează pe subiecte legate de comportamentele turbo-capitalismului. All workers go to heaven (Theatre Royal Stratford East, Londra 2012), Economia Disperării (Muzeul Mexican din Chicago 2013), Indicele de Indignare (Letca Nouă și MNAC 2013) confruntă distopiile contemporane, imaginând situații posibile în care participanții ajung să co-existe pe o durată limitată. Ioana lucrează din 2012 la o platformă de vizibilitate a „industriei afecțiunii”, împreună cu artiste, jurnaliste, bone și menajere. De curând, Ioana face parte dintr-un colectiv internațional de artiști și programatori care dezvoltă forme de virusare a sistemelor de producție culturală, mutând atenția de pe creator pe utilizatori și subiect. În prezent Ioana este doctorand și cercetează posibilitatea democratizării artei și extinderea formelor participative în realitate.
http://ioanapaunlive.wordpress.com/

Xandra Popescu lucrează ca artistă, scriitoare și realizatoare de film. A studiat Dramaturgia în cadrul Universității Naționale de Teatru și Film și are un background în Știite Politice. În munca ei adresează aspecte personale dintr-o perspectivă politică si poetică. A scris trei filme în regia artistului Șfefan Constantinescu: Cină în Familie, Șase pești mari și Viking Line Story, precum și alte piese și scenarii. La sfîrșitul lui 2012 a realizat filmul documentar Pink Saloon. Lucrează unori împreună cu artista Larisa Crunțeanu sub numele Soyons Impossible. Împreună coordonează activitatea Atelier35, un spațiu de proiecte din București dedicat extinderii limitelor artei contemporane. În prezent, lucrează și traiește în Berlin și București.
http://www.xandrapopescu.com/

Laura Ștefănuț este o jurnalistă independentă care a lucrat la România liberă și Digi 24. Acum colaborează cu DoR, Casa Jurnalistului și presa germană. A fost prima jurnalistă care a scris despre abuzurile asupra bonelor filipineze în 2011. În 2013 a cercetat fenomenul și în SUA, cu ajutorul unui grant al Guvernului american.
http://laura.casajurnalistului.ro/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O piesă de: Xandra Popescu
Regia: Ioana Păun
Investigația: Laura Ștefănuț
Muzica: Cătălin Rulea
Mișcarea: Carmen Coțofană
Cu: YNIA și Smaranda Nicolau
Voce: Diana Miron
Un proiect finanțat de AFCN. Parteneri: WASP, Comunitatea Filipineza din Romania, Europa FM, Salonul de Proiecte, Think Outside The Box, VICE.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ENGLISH VERSION

A Filipino engineer who came in Romania to work as a house-keeper is the leading actress in a play about domestic work and migration. The performance is based on a true story and the investigation of the entire system of placing labor in Romania.

“We advise all employers to treat them with an iron fist in a velvet glove”— extract from an interview with the director of a placement for Filipino domestic personnel.

In a country well-known for its export of domestic labour, hiring exotic in-house helpers is becoming a status symbol. Like many other Filipinos, Joy comes to Romania in order to support her family. The intermediating agency places her as a nanny for the two children of an affluent family.

All goes well, until one day, the father of the family makes a move on her. When Joy complains to the wife, instead of confronting her husband, she comes up with an intriguing proposal. Soon, Joy finds herself trapped in a domestic cage. Apart form her job as a nanny, Joy becomes their cook and cleaner.

All goes well, until one day, the father of the family comes on to her. When Joy complains to the wife, instead of confronting her husband, she comes up with an intriguing proposal.

Soon, Joy finds herself trapped in a domestic cage. What started out as a favour to her employers is from now on demanded of her. Gradually, Joy becomes their domestic slave.

This story is inspired by a real case. The real-life Joy lives in Bucharest, Romania. In the play she is interpreted by Ynia Lovelina who has herself been a domestic worker.

Like her, hundreds of Filipinos in Romania struggle with a system which fails to acknowledge domestic work. And although they pay taxes, they do not benefit from the protection of the Romanian state.

But how about domestic work in regular families? Families which cannot afford hiring a migrant worker.

Visible but not seen, domestic work, both paid and unpaid, is often taken for granted. Although Domestic Products is based on the experience of migrant women, it tells the story of all women.

Domestic Products speaks about the real price of domestic and reproductive labour.

Domestic Products speaks against the sexualization of domestic work.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ioana Păun (b. 1984) is a director. She works on subjects related to the behaviors of turbo-capitalism. All Workers Go To Heaven (Theatre Royal Stratford East, Londra 2012), Economia Disperării (The Mexican Museum in Chicago 2013), Indicele de Indignare (Letca Nouă and MNAC 2013) confront contemporary dystopias and imagine possible situations in which the participants end up co-existing for a limited period. Since 2012, Ioana has been working on a visibility platform for the “affection industry”, together with artists, journalists, nannies and housekeepers. Recently, Ioana joined an international collective of artists and programmers that develop ways of hijacking cultural production systems, shifting focus away from the creator onto users and subjects. Presently, Ioana is undertaking her PhD and researches the possibilities of art democratization and the extension of participative forms into reality.
http://ioanapaunlive.wordpress.com/

Xandra Popescu works as an artist, writer and film maker. She studied Dramatic Writing at the National Theatre and Film University in Bucharest and has a a background in Political Science. Her work looks at personal issues from a political and poetic point of view. She has co-written three films together with Sfefan Constantinescu: Family Dinner and Six Big Fish as well as several other scripts and plays. At the end of 2012 she shot her first documentary film Pink Saloon. She sometimes works under the name Soyons Impossible together with artist and performer Larisa Crunțeanu. Together, they power Atelier35 – a project space in Bucharest, committed to expanding the boundaries of contemporary art. Currently, Xandra lives and works in Berlin and Bucharest.
http://www.xandrapopescu.com/

Laura Ștefănuț is a freelance journalist who worked for România liberă newspaper and Digi 24 TV station. She is presently collaborating with DoR magazine, Casa Journalist and the German media. She was the first journalist who wrote about the abuses of Filipino domestic workers in Romania. In 2013 she documented the issue in the US, with the help of a DoS grant.
http://laura.casajurnalistului.ro/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A play by: Xandra Popescu
Director: Ioana Păun
Investigation: Laura Ștefănuț
Sound: Cătălin Rulea
Choreography: Carmen Coțofană
With: YNIA și Smaranda Nicolau
Vocals: Diana Miron
A project financed by AFCN. Partners: WASP – Working Art Space & Production, The Filipino Community in Romania, Europa FM, Salonul de Poiecte, Think Outside The Box, VICE, ARCA
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *